تحقیق فعاليت هاي تجاري و چارچوب سازمان ها

دانلود تحقیق فعاليت هاي تجاري و چارچوب سازمان ها 

درج شده در دسته بندی  و برچسب علوم انسانی » حسابداری

ثبت شركت ها:
مقدمه: هر گونه فعاليت هاي تجاري بايستي در چارچوب سازمان هاي متشكل و منظم بر اساس قوانين جاري كشور انجام پذيرد براي رسيدن به مشروعيت و مطلوبيت اين گونه تشكل هاي بايستي در سازمان يا ارگان مربوطه به ثبت برسد تا اعضاء آن ضمن آشنايي با قوانين مربوط و اساسنامه مورد نظر بتوانند به اهداف اقتصادي خود دست يابند تشكل هاي مورد نظر در اين كلاس انواع شركت ها و مؤسسات اعم از انتفاعي و غير انتفاعي مي باشد كه بايستي در ادارت ثبت اسناد و در دايره ثبت شركت ها پس از طي مراحل قانوني به ثبت برسد لذا قبل از ورد به بحث اصلي الزاماً بايستي جهت سهولت در درك مفاهيم با واژه هاي مخصوص اين درس آشنا شويم.
شركت: (ماده 571 قانون مدني) شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين در شئ واحد به طور اشاعه همان طور كه در مواد 573 و 572 بيان گرديد به دو قسم تقسيم مي شود.
1- اختياري
2- قهري
تعاريف
1- شركتنامه: سندي است كه بين دو يا چند شريك به منظور تشكيل شركت تجاري تنظيم شده باشد.
2- اظهارنامه: نوشته اي است كه مطابق مقررات قانوني تنظيم شده باشد و وسيله قانوني بيان مطالب است. مسلماً در قانون تجارت با توجه به تعاريف حاصله اظهارنامه ثبت شكت مورد نظر بايستي مطابق قانون تجارت تنظيم و جهت ثبت شركت با بقيه مدارك مورد نظر به اداره ثبت تسليم گردد.
3- اساسنامه: مجموعه مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت و يا يك ارگان و يا يك تشكل اعم از انتفاعي و غير انتفاعي تدوين مي گردد اساسنامه ناميده خواهد شد.
شخص: كسي كه موضوع حق و تكليف قرار مي گيرد شخص حقيقي ناميده خواهد شد كه حق استيفاء و تمتع به اين شخص نيز جاري مي گردد، اين شخص، شخص حقيقي است و هر گونه انجمن و يا تشكل و يا سازمان حتي دولت شخص حقوقي ناميده مي شود به طور روشن تر مي توان اين چنين بيان داشت كه شخص حقيقي به افرادي اطلاق مي گردد كه موضوع حق و تكليف مي باشد و اين سخص در مقابل شخص حقوقي به كاربرده مي شود شخص حقيقي را شخص طبيعي نيز قلمداد مي نمايند.
شخص حقوقي: عبارت است از گروهي از افراد انسان كه قوانيني بر آن حاكم مي باشد كه براساس آن قوانين شامل حق و تكليف مي گردند مانند شركت هاي تجاري و يا تشكل ها و يا انجمن ها (مشروط بر ثبت)
چگونگي ايجاد هويت شخص حقيقي و حقوقي: شخص حقيقي با صدور شناسنامه از ادارات ثبت احوال داراي هويت مي گردد و شخص حقوقي، به طور مثال شركت پس از طي مراحل قانوني و ثبت در دفتر ثبت شركت ها و پس از صدور آگهي تأسيس داراي هويت مي گردد (ماده 583 قانون تجارت)
(ماده 20 قانون تجارت)
انواع شركت ها:
طبق ماده 20 قانون تجارت: شركت هايي كه مد نظر قرار گرفته شده به شرح ذيل مي باشد.
1- شركت سهامي كه خود بر دو نوع الف) شركت هاي سهامي خاص و ب) شركت هاي سهامي عام تقسيم گرديده است.
2- شركت هاي با مسئوليت محدود
3- شركت هاي با مسئوليت تضامني
4- شركت هاي با مسئوليت مختلط غير سهامي
5- شركت هاي با مسئوليت سهامي
6- شركت هاي با مسئوليت نسبي
7- شركت هاي با مسئوليت تعاوني
شركت هاي تعاوني خود شامل شركت هاي تعاوني مسكن
شركت هاي تعاوني مصرف
انواع شركت هاي تعاوني اعتبار
كه خود شامل مسائل حقوقي جداگانه اي است به استثناي تنظيم اظهارنامه و شركت نامه و صدور آگهي تأسيس بقيه موارد آن تابع قانون تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي با اصلاحات مورخ 5/7/77 مجلس شوراي اسلامي مي باشد و رسيدگي به ماهيت حقوقي آن از وظايف خاص اداره كل تعاون استان يا شهرستان مي باشد …

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

– این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
– تعداد صفحات : 72
– قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

جهت دیدن جزئیات بیشتر رویتحقیق فعاليت هاي تجاري و چارچوب سازمان ها ” و جهت
 
پرداخت و دریافت فایل
کلیک کنید.

 

فعاليت هاي تجاري و چارچوب سازمان ها, تحقیق در مورد فعاليت هاي تجاري و چارچوب سازمان ها, دانلود تحقیق فعاليت هاي تجاري و چارچوب سازمان ها, دانلود رایگان تحقیق فعاليت هاي تجاري و چارچوب سازمان ها, پروژه فعاليت هاي تجاري و چارچوب سازمان ها, مقاله فعاليت,,,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
فایل های دیگر