تحقیق دونرخه کردن قیمت بنزین

دانلود تحقیق دونرخه کردن قیمت بنزین 

درج شده در دسته بندی  و برچسب علوم انسانی » حسابداری

در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحريم های اقتصادی کشور در شورای امنيت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزين را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزين تهيه کرده بود بار ديگر به شورای عالی امنيت ملی فرستاده شد. اين گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهيه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف يارانه مواد سوختی منصرف شود …

فهرست مطالب

بنزین: بمب خاموش
واردات نجات بخش
مخمصه یی به نام بنزین
آزمون بحران
پیشگیری بهتر از درمان
بمب اجتماعی
سهميه بندی بنزين در شش ماه دوم سال
یک بستر و دو رویا
منابع

جهت دیدن جزئیات بیشتر رویتحقیق دونرخه کردن قیمت بنزین ” و جهت
 
پرداخت و دریافت فایل
کلیک کنید.

 

تحقیق, دونرخه, کردن, قیمت, بنزین

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
فایل های دیگر