تحقیق گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌

دانلود تحقیق گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌ 

درج شده در دسته بندی  و برچسب علوم انسانی » حسابداری

كليات‌
1 . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ موارد خاص‌ است‌ كه‌ بايد علاوه‌ بر استانداردها و راهنماييهاي‌ ارائه‌ شده‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابرسي‌ بكار گرفته‌ شود. حسابرسي‌ موارد خاص‌ شامل‌ گزارش‌ در موارد زير است‌:
الف‌ – صورتهاي‌مالي‌ تهيه‌شده‌ براساس‌ يك‌ مبناي‌ جامع‌ حسابداري‌ غير از استانداردهاي‌ حسابداري‌.
ب‌ – حسابهاي‌ خاص‌، عناصر حسابها يا اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ صورتهاي‌ مالي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ “گزارش‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌” ناميده‌ مي‌شود).
پ‌ – رعايت‌ مفاد قراردادها.
ت‌ – صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌.
اين‌ استاندارد درباره‌ بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌، اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ يا تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌، كاربرد ندارد.

 2 . حسابرس‌ بايد با ارزيابي‌ نتايج‌ حاصل‌ از شواهد حسابرسي‌ بدست‌آمده‌ در جريان‌ حسابرسي‌ موارد خاص‌، مبنايي‌ براي‌ اظهارنظر خود فراهم‌ كند. گزارش‌ حسابرس‌ بايد حاوي‌ نظر صريح‌ وي‌ باشد …

 

فهـرست‌ مطالب

 

بند
كليات‌
ملاحظات‌ كلي‌
گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌ براساس‌
ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري
گزارش‌ درباره‌ اقلام‌صورتهاي‌ مالي‌
گزارش‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها
گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌
تاريخ‌ اجرا
پيوست‌ 1: نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌
تهيه‌ شده‌ براساس‌ ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري‌
پيوست‌ 2: نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌
پيوست‌ 3: نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها
پيوست‌ 4: نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

– این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
– تعداد صفحات : 33
– قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

جهت دیدن جزئیات بیشتر رویتحقیق گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌ ” و جهت
 
پرداخت و دریافت فایل
کلیک کنید.

 

گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, تحقیق در مورد گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, دانلود تحقیق گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, دانلود رایگان تحقیق گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, پروژه گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, مق,,,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
فایل های دیگر