پاورپوینت درس هشتم تاریخ کلاس دهم

دانلود پاورپوینت درس هشتم تاریخ کلاس دهم 

درج شده در دسته بندی  و برچسب پاورپوینت مدارس » کلاس دهم

فلات ايران، مهد يكي از كهن ترين و غني ترين تمدن ها است.
شما در این درس با استفاده از شواهد و مدارک باستان شناسی،زندگی اجتماعی ساکنان فلات ایران را در دوران پیش از تاریخ و چگونگی تأسیس و گسترش تمدن در این فلات، تجزیه وتحلیل می کنید.
خواندید که شرايط و عوامل جغرافيايي تأثير به سزايي درپيدايش تمد نهاي نخستين و سير رويدادها و تحولات
تاريخي در سرزمين ها و كشورهاي مختلف جهان داشته
است. تاريخ و تمدن كهن ايران نيز به طرز چشمگيري از
شرايط و عوامل جغرافيايي تأثير پذيرفته است. از اين رو،براي مطالعه و شناخت كامل تاريخ و تمدن ايران، ناگزير ازتوجه به جغرافياي آن هستيم.
فلات ايران از شمال به درياي طبرستان (مازندران) و درياچةاورال، از غرب به جلگة بین النهرین، از جنوب به خليج فارس،درياي مَكران (عمان) و اقيانوس هند و از شرق به جلگة سندمحدود مي شود. كو هها و رشته كو ه هاي بزرگ و كوچكي، براساس ميزان بارندگي و رطوبت آنها، از گذشته هاي بسيار دور محيط مناسبي براي زندگي
انسا نها و برپايي سكونتگا ههاي روستايي و شهري بود ه اند.
موقعيت جغرافيايي فلات ايران نيز تأثير زيادي بر تاريخ و
تمدن آن داشته است. ايران به واسطة موقعيت جغرافيايي
خاص خود در جنوب غربي آسيا، پل ارتباطي ميان شرق
و غرب جهان باستان محسوب مي شد. در عصر باستان،
مهمترين را ههاي زميني و دريايي كه تمد نها و كشورهاي
بزرگ را به یکديگر متصل مي كردند، از ميهن ما می گذ شتند …

جهت دیدن جزئیات بیشتر رویپاورپوینت درس هشتم تاریخ کلاس دهم ” و جهت
 
پرداخت و دریافت فایل
کلیک کنید.

 

درس هشتم تاریخ کلاس دهم, دانلود پاورپوینت درس هشتم تاریخ کلاس دهم, پاورپوینت در مورد درس هشتم تاریخ کلاس دهم, تحقیق درس هشتم تاریخ کلاس دهم, پاورپوینت درباره درس هشتم تاریخ کلاس دهم, پاورپوینت راجع به درس هشتم تاریخ کلاس دهم, پاورپوینت آماده درس هشتم,,,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
فایل های دیگر