پاورپوینت درس نهم فلسفه کلاس یازدهم

دانلود پاورپوینت درس نهم فلسفه کلاس یازدهم 

درج شده در دسته بندی  و برچسب پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم

همانطور که در درس های آغازین خواندیم، یکی از مباحث مربوط به فلسفه، که زیرمجموعۀ 1 فلسفه های مضاف قرار میگیرد، تفکر فلسفی دربارۀ انسان یا «انسانشناسی فلسفی» است. این شاخه از فلسفه به مسائل مهم و بنیادین دربارۀ انسان، از قبیل چیستی انسان، جایگاه او در جهان، آیندۀ وی و نیز ویژگیهای متمایز انسان و هویت اخالقی او می پردازد. گاهی به جای «انسان شناسی» از واژۀ «خودشناسی» استفاده میشود؛ باید توجه کنیم که «خودشناسی» گاه به معنی شناخت هرکس از خود و ویژگی ها و خصلت های خودش بهکار می رود؛ معنای اخیر بیشتر در مباحث اخالقی و تربیت کاربرد دارد. گذشته از این کاربرد، گاه مقصود از «خود»، همان حقیقت انسانی است؛ وقتی «خود» در معنای حقیقت انسانی بهکار برود «خودشناسی» معادل همان «انسان شناسی»خواهد بود که موضوع این درس است. در این درس میخواهیم دربارۀ حقیقت و چیستی انسان از دیدگاه فیلسوفان بحث کنیم و نظرات آنان را بررسی نماییم.
 ارسطو معتقد بود که انسان از نظر منطقی در جنس با سایر حیوانات مشترک است یعنی او هم حیوان است و ویژگی های حیوانات از قبیل غریزه حساس و ادراکات حسی را دارد .از نظر ارسطو انسان یک فصل ممیز و جداکننده به نام «نطق»یا «تفکر»و «اندیشه ورزی »دارد که او را از سایر حیوانات جدا میکند .به عبارت دیگر،انسان نوعی متفاوت از سایر حیوانات است؛او میتواند تفکر و استدلال نماید ؛تفکر و استدلال خود را با قوه نطق به دیگران منتقل کند و با آنها مراوده علمی و فکری برقرار نماید.ارسطو معتقد بود که تفکر و نطق مربوط به بعد غیر مادی وجود انان ،یعنی «روح»است ؛روح است که میاندیشد،اراده میکندو از بدن در کارهای مختلف بهره میگیرد …

جهت دیدن جزئیات بیشتر رویپاورپوینت درس نهم فلسفه کلاس یازدهم ” و جهت
 
پرداخت و دریافت فایل
کلیک کنید.

 

پاورپوینت درس نهم فلسفه یازدهم , دانلود پاورپوینت یازدهم با موضوع درس نهم فلسفه , پاورپوینت کلاس یازدهم در مورد درس نهم فلسفه , پاورپوینت کلاس یازدهم , پاورپوینت پایه یازدهم درس نهم فلسفه , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس یازدهم درس نهم فلسفه,,,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
فایل های دیگر

پاورپوینت اعداد طبیعی

دانلود پاورپوینت اعداد طبیعی  درج شده در دسته بندی  و برچسب عمومی » پاورپوینت اعداد طبیعی1-عددهای اول2-عددهای مرکب3-عددی که نه اول است ونه مرکبتعاریف عدد

پاورپوینت تحلیل بنای مهد کودک

دانلود پاورپوینت تحلیل بنای مهد کودک  درج شده در دسته بندی  و برچسب فنی و مهندسی » معماری دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل بنای مهد

پاورپوینت 3D PANEL پانلهای سه بعدی

دانلود پاورپوینت 3D PANEL پانلهای سه بعدی  درج شده در دسته بندی  و برچسب فنی و مهندسی » معماری دانلود پاورپوینت با موضوع پانلهای سه

پاورپوینت فنون مذاکره

دانلود پاورپوینت فنون مذاکره  درج شده در دسته بندی  و برچسب عمومی » پاورپوینت جهت دیدن جزئیات بیشتر روی ” پاورپوینت فنون مذاکره ” و

پروپوزال رشته تحقيقات آموزشي

دانلود پروپوزال رشته تحقيقات آموزشي  درج شده در دسته بندی  و برچسب عمومی » پروپوزال دانلود پروپوزال تحقيقات آموزشي، ( مناسب برای درس روش تحقیق

پاورپوینت انتخاب همسر

دانلود پاورپوینت انتخاب همسر  درج شده در دسته بندی  و برچسب عمومی » پاورپوینت سر جمع کیفیتهای ویژه مرد و زن قبل از ازواج و