پاورپوینت درس هفتم منطق کلاس دهم

دانلود پاورپوینت درس هفتم منطق کلاس دهم 

درج شده در دسته بندی  و برچسب پاورپوینت مدارس » کلاس دهم

مربع تقابل
بین قضایای محصوره از نظر صدق و کذب و تغییر کمیت و کیفیت،حداقل چهار رابطه وجود دارد که « تقابل » نامیده می شود.
به قضایایی که موضوع و محمول آنها یکسان است؛ اما در کمیت یا کیفیت یا هر دو، متفاوت هستند قضایای متقابل می گویند.
تضاد
 تضاد تنها میان قضیه های موجبه کلیه و سالبه کلیه برقرار است. بنابراین با تغییر کیفیت قضیهٔ کلی ، به قضیه « متضاد » آن می رسیم.
در رابطه تضاد، از صدق یک قضیه ٔ کلی به کذب قضیهٔ دیگر دست می یابیم. اما اگر قضیه کلی کاذب باشد، نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم که قضیه متضاد آن صادق است یا کاذب …

جهت دیدن جزئیات بیشتر رویپاورپوینت درس هفتم منطق کلاس دهم ” و جهت
 
پرداخت و دریافت فایل
کلیک کنید.

 

پاورپوینت درس هفتم منطق دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس هفتم منطق , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس هفتم منطق , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس هفتم منطق , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس هفتم منطق , درس , کتاب , پاورپوینت طرح,,,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
فایل های دیگر

پاورپوینت کریستوفر الکساندر

دانلود پاورپوینت کریستوفر الکساندر  درج شده در دسته بندی  و برچسب فنی و مهندسی » معماری دانلود پاورپوینت با موضوع کریستوفر الکساندر ،با فرمت ppt

پاورپوینت پل کابلی

دانلود پاورپوینت پل کابلی  درج شده در دسته بندی  و برچسب فنی و مهندسی » معماری دانلود پاورپوینت با موضوع پل کابلی،با فرمت ppt و

پاورپوینت درس 3 عربی هشتم

دانلود پاورپوینت درس 3 عربی هشتم  درج شده در دسته بندی  و برچسب پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم دانستیم که فعل مضارع نشان گر زمان

پاورپوینت بام سبز در معماری

دانلود پاورپوینت بام سبز در معماری  درج شده در دسته بندی  و برچسب فنی و مهندسی » معماری دانلود پاورپوینت با موضوع بام سبز در

پاورپوینت انواع مهاربند ها

دانلود پاورپوینت انواع مهاربند ها  درج شده در دسته بندی  و برچسب فنی و مهندسی » معماری دانلود پاورپوینت با موضوع انواع مهاربند ها،با فرمت

پاورپوینت طراحی المان شهری

دانلود پاورپوینت طراحی المان شهری  درج شده در دسته بندی  و برچسب فنی و مهندسی » معماری تعریف المان شهریترکیبی پیکره وار که در ساخت

پاورپوینت معماري و موسيقي

دانلود پاورپوینت معماري و موسيقي  درج شده در دسته بندی  و برچسب فنی و مهندسی » معماری دانلود پاورپوینت با موضوع معماري و موسيقي،با فرمت